wtorek, 24 lutego 2015

DETERMINACJA DO SŁUŻBY

DETERMINACJA DO SŁUŻBY - Oswald Chambers - "Tobie Najwyższy" - 23 lutego

Syn Boży nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (Mt 20,28).

Jezus powiedział również: „Ja jestem pośród was jak ten, który służy” (Łk 22,27).
Pawłowa idea służby była taka sama, jak naszego Pana: „a nas samych jako sługi dla
Chrystusa” (2 Kor 4,5). Nie wiadomo, skąd wzięła się idea, że człowiek powołany do
służby chrześcijańskiej, jest powołany do bycia ponad innymi ludźmi. Według Jezusa
Chrystusa jest On jednak powołany, żeby być „wycieraczką” dla innych — być ich
duchowym przywódcą, lecz nigdy na pozycji wyższej od nich. Paweł powiedział:
„Wiem, jak znosić poniżenie” (Flp 4,12). Pawłowa idea służby polegała na wylewaniu
swojego życia do ostatniej kropli za innych. I nie miało znaczenia, czy otrzymuje się
pochwałę czy naganę. Jak długo istniał choć jeden człowiek nie znający Jezusa, Paweł
uważał za swój obowiązek służbę tej osobie, dopóki nie dojdzie do poznania Go. Ale
główną motywacją służby Pawła nie była miłość do innych, lecz miłość do jego Pana.
Jeżeli bylibyśmy oddani dobru ludzkości, szybko zostalibyśmy pokonani i zawiedzeni,
ponieważ często będzie spotykać nas niewdzięczność ze strony ludzi. Jeżeli jednak
jesteśmy motywowani miłością do Boga, to niezależnie od ludzkiej niewdzięczności,
będziemy potrafili służyć sobie nawzajem.
Pawłowe zrozumienie tego, w jaki sposób Chrystus kierował nim, jest sekretem
leżącym u podstaw jego determinacji służenia innym. „Byłem bowiem bluźniercą,
prześladowcą i gnębicielem” (1 Tm 1,13). Innymi słowy niezależnie od tego, jak źle inni
traktowali Pawła, nigdy nie mogli odnosić się do niego z taką samą pogardą i
nienawiścią, z jaką on odnosił się kiedyś do Jezusa Chrystusa. Gdy uświadomimy
sobie, że Jezus służył nam pomimo głębi naszej złości, egoizmu i grzechu, nic, co nas
spotka od innych, nie potrafi wyczerpać naszej determinacji służenia im ze względu na
Niego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz